fiabilis

Wasze oszczędności będą dzięki nam stabilne i bezpieczne

actualité

Zoptymalizuj swoje POZAPŁACOWE koszty pracy by uwolnić nowe zasoby finansowe

«

Optymalizacja pozapłacowych kosztów pracy, przeprowadzana przez firmę Fiabilis CG, pozwala przedsiębiorstwom uzyskać oszczędności. Państwa działalność staje się bardziej rentowna, a nowo uwolnione  zasoby finansowe pozwolą  Państwu na inwestycje w główną działalność firmy >>.

shutterstock
Arnaud Tardif,
Wspólnik
Fiabilis Consulting Group

fiabilis

Firma FIABILIS CG dokonuje analizy składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorstwa oraz identyfikuje nienależne płatności.
Badamy kompleksowo wszelkie możliwości optymalizacji. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składka na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych etc są zależne od wielu czynników.

Profil oraz doświadczenie zawodowe każdego pracownika powinny zostać poddane szczegółowej analizie, aby wyznaczyć ścieżki optymalizacji dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

PAŃSTWA KORZYŚCI

- Generujemy dla Państwa oszczędności

- Korzystacie Państwo z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

- Wynagradzamy się wyłącznie z uzyskanych dla Państwa oszczędności

Państwa oszczędności są stabilne i bezpieczne