NASZA FILOZOFIA

Fiabilis Consulting Group  stanowi silne wsparcie dla przedsiębiorców zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Starannie analizujemy koszty wynagrodzeń swoich klientów, poszukując w nich źródeł dodatkowych przychodów.
Zawiłość regulacji prawnych oraz ich ciągłe zmiany utrudniają poprawne rozliczenia płac. W konsekwencji prowadzić mogą do nadpłat i nie wykorzystania wszystkich dostępnych rozwiązań i mechanizmów przez pracodawców, których energia w sposób oczywisty skupiona jest głownie na pozyskiwaniu przychodów z podstawowej działalności operacyjnej firmy . Fiabilis Consulting Group została stworzona właśnie po to, by przezwyciężać trudności, z jakimi się zmagasz jako pracodawca na co dzień. Fiabilis Consulting Group wspiera działy zasobów ludzkich i działy finansowe w optymalizacji kosztów pracy. Nasi eksperci śledzą na bieżąco zmiany regulacji prawnych i interpretacji, które mogą mieć wpływ na wymiar zobowiązań pracodawców. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu nasi klienci mogą w pełni korzystać ze swoich praw. Naszym celem jest sprawić by nasi klienci zwiększyli swoją rentowność korzystając w pełni ze swoich praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1 MINUTA NA ODKRYCIE FIABILIS CG

shutterstock

NASZE DOŚWIADCZENIE POWIĘKSZA PAŃSTWA ZYSKI

W wyniku analiz przeprowadzonych przez Fiablis CG, 87% naszych klientów uzyskuje środki finansowe, które mogą zostać zainwestowane w główną działalność firmy. Koszty pracy są jednym z najważniejszych i znaczących wydatków ponoszonych przez pracodawców. Wśród całkowitych wydatków, jakie ponosi pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę, jedynie około 60% stanowi wynagrodzenie netto. Pozostała część to pozapłacowe koszty pracy - czyli podatki, składki odprowadzane na ubezpieczenia społeczne i do budżetu państwa. Tymczasem wspomniane koszty są zazwyczaj najmniej skutecznie kontrolowane przez firmy. Przedsiębiorstwa napotykają trudności w związku ze skomplikowanym prawodawstwem oraz częstymi zmianami legislacyjnymi, które mogą zostać błędnie zinterpretowane. Koszty te należałoby audytować co 2-3 lata w celu ich optymalizacji i uniknięcia niepożądanych konsekwencji w razie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A gdyby zarządzanie Państwa kosztami pracy stało się źródłem zysku?

NASZYM priorytetem JEST PAŃSTWA zadowolenie